มาสคอต เบทาโกร

ชุดมาสคอต เบทาโกร

มาสคอต มาสคอท ชุดมาสคอท

ชุดมาสคอตเบทาโกรมาสคอต เป็นงานทำชุด มาสคอต ชุดแรกของ อนูบิสท์เอ็ฟเอ็กซ์ เลยก็ว่าได้ นั่นประมาณ 20 ปีมาแล้วมั๊ง ก่อนหน้านั้นเรายังไม่ได้รับงานทำชุด มาสคอต จะว่าไปแทบจะไม่รู้จักเลยว่าชุดมาสคอต เนี่ยเป็นยังไง ทำแบบไหน ตอนนั้นเราผลิตแต่งานไฟเบอร์กลาส หุ่นไฟเบอร์กลาส ตัวการ์ตูนไฟเบอร์กลาส ตัวการ์ตูนไฟเบอร์กลาสหรอ? ดูๆไปมันก็คล้ายๆกับ ชุดมาสคอตเหมือนกันน๊ะ เป็นตัวการ์ตูนเหมือนๆกัน เพียงแต่ว่าตัวการ์ตูนไฟเบอร์กลาสเนี่ย มันทำด้วยไฟเบอร์กลาสทั้งตัว และเคลื่อนไหวไม่ได้ ส่วนชุดมาสคอต อาจเป็นไฟเบอร์กลาสแค่หัว หรือบางตัวอาจเป็นไฟเบอร์กลาส บางส่วน แต่ไม่ทั้งหมด และต้องอาศัยทักษะการตัดเย็บมาช่วยด้วย ซึ่งตอนนั้นเราไม่มีความรู้เลย อาจเป็นเพราะไม่เคยสนใจมากกว่าชุดมาสคอตเบทาโกร2
อ้าว ไม่ถนัดแล้วมารับงานทำไมหล่ะ จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะรับซักเท่าไหร่ แต่ตอนนั้น มีคนมาถามเย๊อะมากว่าทำได้ไม๊? แล้วมีอยู่ครั้งนึงซึ่งเป็นลูกค้าที่เราปฏิเสธไม่ได้ ไหนๆเราก็มีทักษะการปั้น การขึ้นรูป ทัศนะวิสัย งานอ่านงาน โดยเฉพาะมาทางแนวการ์ตูนแล้ว อย่ากระนั้นเลย ลองศึกษาดูซํกหน่อยก็ดี เพราะเห็นๆอยู่ว่างานด้านนี้ก็เย๊อะ มาก คนทำก็ยังน้อยอยู่ ก็เลยลองๆทำดูโดยลองผิดลองถูกคิดเองเออเองว่าน่าจะเป็นหยั่งงี้ๆ จริงๆแล้วก็เคยเห็นตัวอย่างมามั่ง ไอ้คนเป็นเนี่ย เห็นแว่บเดียวก็รู้เคล็ดลับ ออกเกือบหมดเลยหล่ะ (ถ้าเราอยากเก็บงานคิดค้นของเราให้เป็นความลับ ไม่อยากให้คนอื่นก๊อปไอเดียเราเนี่ย พยายามอย่าให้คนที่เก่งๆมาเห็นเด็ดขาด แว่บเดียวก็ไม่ได้ แม้แต่รูปถ่ายแว๊บ บางทีสามารถไปคิดต่อจิ๊กซอเอาได้เลย ไม่ได้โม้)ชุดมาสคอต เบทาโกร ด้านหลัง

ส่วนของหัวไฟเบอร์กลาสเนี่ย เราทำเองได้อยู่แล้วไม่ได้ยากเย็นซํกเท่าไหร่ การปั้น การขึ้นรูป ก็เหมือนๆกัน ปั้นด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน แล้วถอดพิมพ์ แล้วหล่อไฟเบอร์กลาส(แต่เน้นว่าหล่อให้เบาๆบางๆ ไม่งั้นคนใส่คอหักตาย ติดคุกหัวโตกันพอดี)?ขัดโป๊ว ทำสี ที่ต่างออกมาคือต้องเจาะช่องมอง ช่องระบายอากาศใส่พัดลม( บังเอิญอีกอ่ะแหล่ะที่เราก็มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไก งานอิเลคทรอนิดอยู่พอตัว พอหากินได้ ก็เลยไม่ลำบากซักเท่าไหร่) และที่สำคัญ ใส่หมวกด้านในที่คนใส่สามารถใส่ได้พอดี แล้วล๊อคกับหัวมาสคอต ได้ไม่ลื่นหลุด จะได้คล่องตัวเวลาผุ้สวมใส่ชุดมาสคอต สามารถออกท่าออกทาง ได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวหัวหลุดกลางงาน

ผ่านส่วนที่ถนัดมาแล้วทีนี้ ชุดผ้าหล่ะ ทำไง ไม่เคยทำ ไม่มีความรู้เลยด้วยซ้ำ จริงๆแล้วจะว่าไม่มีความรู้เลย ก็ไม่ถูกเท่าไหร่นัก เพราะตอนอยู่ ป.5 ก็มีเรียนวิชาเย็บปักถักร้อย ก็สามารถใช้เข็ม ด้ายเย็บ ตะเข็บ เย็บกระดุม งานพื้นๆได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ามีความรู้งานเย็บปักถักร้อยแค่หางอึ่ง จะบังอาจมารับงานมาสคอตหรอกน๊ะครับ แต่การที่เรามีความรู้พื้นฐานทำให้เรารู้ว่าจะหาคนแบบไหนมาทำงานให้เรา จะสั่งงานยังไง ดูงานยังไง การเย็บชุดมาสคอตเนี่ย จะต่างจากงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชุดข้าราชการ ต้องใช้คนช่วยแต่งตัวชุดมาสคอตให้ชุดยูนิฟอร์มทั่วไป ตรงที่ งานชุดมาสคอตเป็นงานกึ่งๆงานปั้น คือต้องสามารถตัดเย็บชุดออกมาแล้วให้คนใส่มีรูปร่างเป็นตัวการ์ตูนให้ได้ ซึ่งมันจะผิดกับสรีระของคนมาก เหมือนกับการปั้นด้วย แพทเทิร์นเสื้อผ้าหน่ะแหละ จึงต้องอาศัยผู้ที่มีสายตา แบบศิลปิน ช่างปั้น มาช่วยในการอ่านงาน ดูแพทเทิร์น ให้ช่างเย็บๆออกให้เหมือนรูปวาดมากที่สุด แต่การหาช่างเย็บที่เก่งๆเก๋าๆก็มีส่วนช่วยให้งานออกมาดีอยู่มากเลย น๊ะครับ ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่าย พอสัดส่วนความชำนาญทั้งศิลปิน และช่างตัดเย็บลงตัวเมื่อไหร่ งานตัดเย็บชุดมาสคอตจึงจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างที่เห็น

 

Unveiling the Business Benefits of Fiberglass Sculptures

In the realm of business aesthetics, the use of fiberglass sculptures is increasingly proving to be a strategic and impactful choice. Far beyond mere decorative elements, these sculptures offer a multitude of advantages that can significantly elevate a business’s brand, environment, and overall appeal. From enhancing brand image to fostering unique customer experiences, here’s why investing in fiberglass sculptures can be a game-changer for businesses.

1. Captivating Visual Appeal

The allure of fiberglass sculptures lies in their ability to captivate attention. Whether placed indoors or outdoors, these sculptures instantly become focal points, drawing the eyes of passersby. A striking, well-placed sculpture can create a visual signature for a business, making it instantly recognizable and memorable. This unique visual appeal can differentiate a business from its competitors, leaving a lasting impression on clients and customers alike.

2. Reinforcing Brand Identity

Every business aspires to stand out and assert its unique identity. Fiberglass sculptures offer a creative canvas to reflect a company’s ethos, values, or even its product offerings. Custom-designed sculptures can embody the brand’s story, communicating its narrative in a visually compelling manner. When integrated into the business environment, these sculptures reinforce brand recognition and leave a distinctive mark on the minds of customers, contributing to brand loyalty and recall.

3. Enhancing Ambiance and Atmosphere

The ambiance of a business space plays a pivotal role in customer experience. Fiberglass sculptures, whether elegant, whimsical, or avant-garde in design, have the power to transform the ambiance of a place. These sculptures can evoke emotions, set tones, and create immersive environments that resonate with customers. For instance, a serene sculpture in a spa or a dynamic piece in a corporate lobby can influence how visitors perceive and engage with the space.

4. Low Maintenance, High Durability

Practicality is key in any business investment. Fiberglass sculptures offer the advantage of being low maintenance while retaining durability. Resistant to weather elements and corrosion, these sculptures require minimal upkeep, making them a cost-effective and sustainable choice for long-term aesthetics.

5. Public Relations and Marketing Opportunities

In the age of social media and digital marketing, unique visual elements can become powerful marketing tools. Eye-catching fiberglass sculptures serve as perfect backdrops for social media posts, attracting online attention and potentially going viral. Additionally, businesses can leverage these sculptures as focal points for events, garnering media coverage and enhancing public relations.

6. Artistic Collaboration and Community Engagement

Collaborating with local artists to create fiberglass sculptures can foster community engagement. Such partnerships not only support the arts but also establish a connection between the business and its community, enhancing goodwill and fostering a sense of belonging.

In conclusion, fiberglass sculptures offer a myriad of benefits for businesses, ranging from enhancing visual appeal and brand recognition to fostering customer engagement and community ties. As a versatile and impactful artistic medium, these sculptures hold the potential to elevate the business landscape and leave an indelible mark on customers and communities alike. Incorporating these sculptures isn’t just about art; it’s a strategic investment in the business’s identity, image, and long-term success.

หัวมาสคอต เบทาโกร ทำด้วยไฟเบอร์กลาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *