ไฟเบอร์กลาส โมเดล มาสคอต งานปั้น

ไฟเบอร์กลาส โมเดล มาสคอต งานปั้น ใน โลก ที่ เรา ดำ รง อยู่ ที่ ซึ่ ง ขอบ เขต พบ กับ การ ไม่ มี ที่ สิ้น สุด เรา ต่าง พบ ว่า ตัว เอง กำ ลัง เผชิญ หน้า กับ ถ้อย คำ ประ ชด ประ ชัน ที่ ไร้ การ พิ จาร ณา ของ ประ ติ มา กรรม ที่ ปรา กฎ อยู่ ตรง หน้า นี้ ดู ซะ สิ ตัว แทน ของ ความ ปรารถ นา อัน ยิ่ง ใหญ่ อนุ สาวรีย์ ความ กล้า และ บ้า บิ่น บัด นี้ พวก เรา กำ ลัง ดิ่ง ลง ไป สู่ จุด จบ ที่ หลีก เลี่ยง ไม่ ได้ ขณะ ที่ รูป ปั้น ปาก นั้น กำ ลัง ล้ม ลง เรา ก็ ได้ เห็น ความ ปรารถ นา ลมๆ แล้งๆ ของ เรา เอง ซึ่ง ห่อ หุ้ม ความ รู้ สึก ไร้ ความ หวัง เอาไว้

แม้ แต่ สิ่ง ก่อ สร้าง ที่ เป็น ตัว แทน ของ การ เจรจา และ สัน ติ ภาพ ก็ ยัง เป็น เพียง แค่ ภาพ ลวง ตา ชั่ว คราว ซึ่ง ถูก กำ หนด ให้ ต้อง ล้ม ลง สู่ ความ ไร้ ความ หมาย บาง ที นี่ อาจ ทำ หน้า ที่ เป็น เครื่อง เตือน ใจ เป็น ยา ขม ที่ ต้อง กลืน ว่า ความ กระ ตือ รือ ล้น ของ เราก็ เป็น เพียง แค่ เสียง กระ ซิบ ที่ หาย ไป ใน วง ซิม โฟ นี อัน กว้าง ใหญ่ ดัง นั้น เรา จึง ถูก ทิ้ง ให้ คิด ใคร่ ครวณ เกี่ยว กับ สถาน ที่ ของ เรา ใน โรง ละ คร ปลอมๆ ของ โลก ใบ นี้ ที่ ซึ่ง ความ สำเร็จ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุด ของ เรา เป็น เพียง เสียง สะ ท้อน อัน ว่าง เปล่า ที่ค่อยๆ หาย ไป สู่ ห้วง แห่ง การ ลืม เลือน 🎭

ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ   ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ  ฟ ฟ 

ไฟเบอร์กลาส โมเดล มาสคอต งานปั้น
ไฟเบอร์กลาส โมเดล มาสคอต งานปั้น

https://web.facebook.com/profile.php?id=61552170632853

ไฟเบอร์กลาส มาสคอต โมเดล งานปั้น มอคอัพ ไฟเบอร์กลาส มาสคอต โมเด ล งานปั้น มอคอัพ ไฟเบอร์กลาส มาสคอต โมเดล งานปั้น มอคอัพ ไฟเบอร์กลาส มาสคอต โมเดล อัพ ไฟssss

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *