mockup lipton icetea bar

ไฟเบอร์กลาส ถือเป็นงานท้าทายอย่างมากเลยทีเดียวงานนี้ โจทย์คือลูกค้าต้องการบู้ทชิมฟรีชาลิปตัน เพื่อไปติดตั้งตามห้าง แต่จะเป็นบู้ทธรรมดาทั่วไปคงไม่ต้องถึงมือเราเป็นแน่(งานง่ายๆเค๊าไม่ให้เราทำหรอก)จัดหั้ย
บู้ทที่ว่าต้องเหมือนเอาน้ำแข็งก้อนมาเรียงต่อๆกันเป็นเค้าท์เตอร์ และมีตัวหนังสือเขียนว่า lipton icetea bar แถมมีไฟ LED อยู่ข้างใน
ก็ไม่เห็นยากนี่ก็แค่หล่อน้ำแข็งก้อนขึ้นมาจากเรซิ่นหล่อใส(แก้วเทียม) แค่นั้นเอง แล้วก็เอามาเรียงต่อกันเป็นแถว เหมือนเรียงอิฐทำกำแพง
แต่…??? มันไม่ง่ายอย่างั้นหน่ะสิ ปัญหามีให้แก้จนได้ คือถ้าหล่อเรซิ่นใสเป็นเป็นน้ำแข็ง 1 ก้อน ต้องใช้เรซิ่นเกือบ 10 โล เปลืองหล่ะแน่นอน แต่ไม่ใช่แค่นั้น เรซิ่นใสเนี่ยถ้าหล่อที่ปริมาณมากๆในคราวเดียวจะมีปัญหา
เรื่องความร้อน มันจะร้อนมากๆจนแตกร้าวได้ ความร้อนจะทำให้เนื้อเป็นฝ้าไม่ใส และน้ำหนัก ก็จะมากมายมโหฬาร เรซิ่น 1 ก้อน 10 กิโล ทั้งหมดใช้ประมาณ 40-50 ก้อน เค้าเตอร์นี้ก็จะหนักประมาณ 4-500 กิโล!
โครงสร้างต้องแข็งแรงอลังการ การเคลื่อนย้ายก็จะลำบากลำบนแสนเข็ญ
หลังจากนั่งคิดนอนคิดยืนคิด ทั้งคิดเองและหลอกถามคนอื่น สรุปวิธีแก้ปัญหาคือ เราก็ไม่ต้องหล่อตันสิ หล่อกลวงหนาซัก 1 เซ็น ก็ลดน้ำหนักลงไปได้เกินครึ่งซ๊ะอีก และก็ทำโครงสร้างด้วยเหล็กปิดผิวด้วยไม้อีกทีทาสีเงินๆ แล้วค่อยเอาเรซิ่นใสที่หล่อขึ้นมาติดเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อย
ส่วนตัวหนังสือ เนื่องจากจะต้องฝังไฟ LED เข้าไปข้างใน ตัวหนังสือต้องเป็นตัวหนาๆเนื้อต้องเหลืองๆใสๆขุ่นๆ คือแสงส่องทะลุได้ แต่ไม่ใสเกินไปจะเห็นหลอดไฟข้างใน? พอดีพึ่งได้เครื่อง CNC มาจากเพื่อนที่ซื้อมา
แล้วไม่ได้ใช้ กะลังอยู่ในช่วงลองของใหม่อยู่พอดี ก็เลยใช้เครื่องนี้แกะตัวหนังสือต้นแบบขึ้นมาเป็นตัวกลวงๆคือเซาะร่องด้านหลัง แล้วเอาไปถอดพิมพ์ซิลิโคน หล่อด้วยเรซิ่นเหลืองใส(หล่อใสแต่ไม่ต้องขัดเงาเนื้อมันก็จะดูฝ้าๆ)เสร็จแล้วก็ ถึงคราวทีมวิศวะอิเลคฯ มาเดินไฟ LED ทั้งหลาย ทั้งในตัวหนังสือ และที่น้ำแข็งก้อนเทียม ก็เป็นอันเสร็จ กว่าจะเสร็จ เล่นเอาอานเหมือนกัน เพราะทำตั้ง 3 ชุด
ถึงจะเหนื่อยและยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนปัญหาก็เย๊อะ แต่หน้าที่หลักๆของเราคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้า ลูกค้าต้องการสิ่งไหนที่หาไม่ได้ ไม่มีขายที่ไหนจะทำขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไง นั่นแหล่ะครับหน้าที่ของเราเลย
ไม่ว่าจะเป็นงานยาก แปลกประหลาด พิศดารแค่ไหน กลัวว่าจะไม่มีใครอยากทำให้ ติดต่อหาเราได้เลยครับ อย่าให้ถึงขนาดแหวกฟ้าคว้าดาวและกัน เราจะหาวิธีทำให้ท่านให้จนได้ ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ครับ มีแต่จะคิดว่า
ต้องทำยังไงแค่นั้น ท่านสามารถโทรหาเราได้ที่เบอร์ 081-4022344 line id:anubistfx,facebook:ไฟเบอร์กลาส มาสคอท โมเดล งานปั้น

หรือส่งแบบมาให้ดูก่อนก็ได้ที่อีเมล์anubistworkshop@gmail.com

Unveiling the Business Benefits of Fiberglass Sculptures

In the realm of business aesthetics, the use of fiberglass sculptures is increasingly proving to be a strategic and impactful choice. Far beyond mere decorative elements, these sculptures offer a multitude of advantages that can significantly elevate a business’s brand, environment, and overall appeal. From enhancing brand image to fostering unique customer experiences, here’s why investing in fiberglass sculptures can be a game-changer for businesses.

1. Captivating Visual Appeal

The allure of fiberglass sculptures lies in their ability to captivate attention. Whether placed indoors or outdoors, these sculptures instantly become focal points, drawing the eyes of passersby. A striking, well-placed sculpture can create a visual signature for a business, making it instantly recognizable and memorable. This unique visual appeal can differentiate a business from its competitors, leaving a lasting impression on clients and customers alike.

2. Reinforcing Brand Identity

Every business aspires to stand out and assert its unique identity. Fiberglass sculptures offer a creative canvas to reflect a company’s ethos, values, or even its product offerings. Custom-designed sculptures can embody the brand’s story, communicating its narrative in a visually compelling manner. When integrated into the business environment, these sculptures reinforce brand recognition and leave a distinctive mark on the minds of customers, contributing to brand loyalty and recall.

3. Enhancing Ambiance and Atmosphere

The ambiance of a business space plays a pivotal role in customer experience. Fiberglass sculptures, whether elegant, whimsical, or avant-garde in design, have the power to transform the ambiance of a place. These sculptures can evoke emotions, set tones, and create immersive environments that resonate with customers. For instance, a serene sculpture in a spa or a dynamic piece in a corporate lobby can influence how visitors perceive and engage with the space.

4. Low Maintenance, High Durability

Practicality is key in any business investment. Fiberglass sculptures offer the advantage of being low maintenance while retaining durability. Resistant to weather elements and corrosion, these sculptures require minimal upkeep, making them a cost-effective and sustainable choice for long-term aesthetics.

5. Public Relations and Marketing Opportunities

In the age of social media and digital marketing, unique visual elements can become powerful marketing tools. Eye-catching fiberglass sculptures serve as perfect backdrops for social media posts, attracting online attention and potentially going viral. Additionally, businesses can leverage these sculptures as focal points for events, garnering media coverage and enhancing public relations.

6. Artistic Collaboration and Community Engagement

Collaborating with local artists to create fiberglass sculptures can foster community engagement. Such partnerships not only support the arts but also establish a connection between the business and its community, enhancing goodwill and fostering a sense of belonging.

In conclusion, fiberglass sculptures offer a myriad of benefits for businesses, ranging from enhancing visual appeal and brand recognition to fostering customer engagement and community ties. As a versatile and impactful artistic medium, these sculptures hold the potential to elevate the business landscape and leave an indelible mark on customers and communities alike. Incorporating these sculptures isn’t just about art; it’s a strategic investment in the business’s identity, image, and long-term success.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *