หุ่นม้าลาย

fiberglass zebra

ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1930 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กำลังเผชิญกับปัญหาจราจรที่ทวีความรุนแรง อุบัติเหตุระหว่างรถยนต์กับคนเดินถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความหวาดกลัวและความสูญเสียต่อชีวิตผู้คน

การปรากฏตัวของทางม้าลาย

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ในปี ค.ศ. 1934 ทางการอังกฤษได้ออกกฎหมายจราจรทางบก (Road Traffic Act 1934) บังคับใช้เป็นครั้งแรก โดยมีมาตรา 18 กำหนดให้มีจุดข้ามถนนสำหรับคนเดินเท้า และกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนน

ในช่วงแรก จุดข้ามถนนเหล่านี้ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน นิยมใช้เสาธงโลหะปักไว้สองข้างถนนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ทว่า วิธีนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะผู้ขับขี่มักมองไม่เห็นเสาธงจากระยะไกล

ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 ทางม้าลาย ในรูปแบบที่เรารู้จักกันดีก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนถนนเมือง Slough ประเทศอังกฤษ โดยใช้เส้นสีขาวทาขวางถนนสลับกับสีดำ ลวดลายนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากขนม้าลาย จึงเป็นที่มาของชื่อ “Zebra Crossing” ในภาษาอังกฤษ

การแพร่หลายไปทั่วโลก

หลังจากนั้นไม่นาน ทางม้าลายก็ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยความเรียบง่าย เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุ

ทางม้าลายในประเทศไทย

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าทางม้าลายปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับการนำมาใช้ในช่วงทศวรรษ 2490 โดยในช่วงแรกมักพบเห็นได้บริเวณชุมชนหรือหน้าสถานที่สำคัญต่างๆ

บทบาทของทางม้าลาย

ในปัจจุบัน ทางม้าลายไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์บนถนนเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของความปลอดภัย ความเท่าเทียม และความเคารพต่อผู้ใช้ถนนทุกประเภท

ข้อคิดจากทางม้าลาย

เรื่องราวของทางม้าลาย สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาและอยู่ร่วมกันบนท้องถนนอย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ทางม้าลายจะ发挥作用ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ขับขี่ คนเดินเท้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขับขี่ ควรเคารพกฎจราจร หยุดรถให้คนข้ามถนนเมื่อพบเห็นทางม้าลาย

คนเดินเท้า ควรใช้ทางม้าลายข้ามถนน และสังเกตความปลอดภัยก่อนข้ามเสมอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดูแลรักษาทางม้าลายให้ชัดเจน ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ